8.10.2014

Piipun juurella - Teollisuuskaupunkien museotieto avoimeksi


Piipun juurella on Varkauden museoiden, Forssan museon ja Valkeakoskella Visavuoren museosäätiön yhteenliittymä, jonka kokoelmayhteistyön tarkoituksena on edistää pienten teollisuuskaupunkien kokoelmien saatavuutta verkkoympäristössä. Museot myös jakavat yhteisen kokoelmanhallintajärjestelmän.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Piipun juurella -digitointihankkeen tavoitteena on tuoda julkisesti saataville monipuolista ja hyvillä taustatiedoilla varustettua aineistoa teollisuuden historiasta. Kulttuuriperintöaineistojen tallentaminen, tutkimus ja saavutettavuuden parantaminen ovat osa teollisuushistorian kulttuurisen kestävyyden kehittämistä.


Varkauden museon kuva-arkisto, Valokuvaamo Jäniksen kokoelma
Alvar Aallon suunnittelema Varkauden saha vuonna 1961.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä, v. 1948 valmistunut saha purettiin v. 1975.

Varkauden museoiden yli miljoona valokuvaa sisältävässä valokuva-arkistossa ovat harvinaisen kattavasti dokumentoituina Varkauden sekä myös yleisemmin teollisuusyhteisön historia, teollisuustyö ja teolliset prosessit. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän hankerahoituksen myötä olen nyt työskennellyt kuukauden ajan Varkauden museoilla Piipun juurella -hankkeen kokoelma-assistenttina. Työnkuvani muodostuu valokuvien tutkimus- ja luettelointityöstä. Hankkeessa keskitytään Varkauden alueen teollisuuden kuvamateriaaliin pääasiassa 1940 - 1960-luvuilta.

 Olen luetteloinut esimerkiksi arkkitehti Alvar Aallon ja A. Ahlström Osakeyhtiön väliseen yhteistyöhön liittyviä rakennusvalokuvia sekä valokuvia Varkauden talotehtaasta ja vaneritehtaasta. Työnkuvani on siinä mielessä ideaali, että valokuvien kautta Varkauden historia ja sen teollisuuden historia käyvät minulle koko ajan tutummiksi. Aiemmin olen tutkinut sahatoimintaa ja -yhteisöä Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoella, enkä tuntenut Varkautta entuudestaan kovinkaan hyvin. Kaupunkiin on mukava tutustua myös pyöräilemällä, ja on hauska löytää eroja ja yhtäläisyyksiä entisajan ja nykypäivän Varkaudesta. Suuren vaikutuksen minuun ovat tehneet järvimaisemien lisäksi tietysti itse tehtaat keskellä kaupunkia, komea kokoelma kauniita vanhoja puutaloja, yhtenäisenä säilynyt Kauppakatu sekä 60-vuotisjuhlaa tänä vuonna viettävä Vesitorni.


Varkauden museon kuva-arkisto, Valokuvaamo Jäniksen kokoelma
Varkauden vesitorni rakenteilla 
vuonna 1953.
Olennainen osa kuva-arkistoaineiston saattamista digitaaliseen muotoon ja digitaalisesti saavutettavaksi on tietysti itse digitoinnilla. Tavallisesti digitointi museoissa on tapahtunut skannaamalla. Varkauden museo on kuitenkin kehittänyt omien kokoelmiensa pohjalta uudenlaista digitointimenetelmää. Museon valokuvaaja digitoi valokuvia ja arkistomateriaalia reprokuvaamalla skannaamisen sijasta. Kuvaamalla tehdyn digitoinnin etuja ovat nopeus, laatu ja kustannustehokkuus. Lisäksi menetelmä säästää ainutlaatuista originaaliaineistoa.

Piipun juurella -hankkeessa Forssan museon vuoden 2014 digitointiteema on "Laulu Lounais-Hämeelle" ja painotus kansatieteellisen aineiston esilletuomisessa, jonka pohjana on 1920-luvulta saakka järjestelmällisesti koottu kotiseutuaineisto. Valkeakosken Visavuoren osalta Emil Wikströmin valokuva-aineisto on tarkoitus digitoida kokonaisuudessaan, ja tämän lisäksi aloitetaan Kari Suomalaisen pilapiirroskokoelman digitointi.


Varkauden museon kuva-arkisto, Valokuvaamo Jäniksen kokoelma
Naistyöntekijöitä Varkauden talotehtaalla vuonna 1944.

Piipun juurella -hankkeen museot tuovat julkisesti saataville kansallisesti merkittävän ja laajan kokoelman teollisuushistorian kulttuuriperintöä. Museoiden yhteinen asiakasliittymä www.piipunjuurella.fi avataan yleisölle tänä syksynä. Tähän liittyen Varkauden museot järjestää yhteistyössä Soisalo-opiston kanssa loka-marraskuussa kurssin, joka aloitetaan kolmella paikallishistoriaan liittyvällä muisteluillalla ja jota jatketaan asiakasliittymän käytön opettelulla. Asiakasliittymä mahdollistaa muun muassa Varkauden museon digitoitujen ja luetteloitujen valokuvien selaamisen.

-Tuija

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti