16.1.2015

Teollisuuden tekijät I, Gustaf Wrede

VARKAUDEN TEOLLISUUS 200 VUOTTA

Huruskoski eli sahavirta
Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström


Ruukin perustaminen

Vuonna 1815, huhtikuun 20. päivä, vapaaherra Gustaf Wrede sai senaatin luvan ruukin perustamiseksi. Tästä lasketaan Varkauden teollinen historia alkaneeksi. Wrede perusti Huruskosken varrelle masuunin, kankirautavasaran ja ahjon, myöhemmin rakennettiin mylly ja verkatehdas. Lupa oli myös nippu- ja naulavasaralle, mutta sitä ei ehditty perustaa. Masuunissa tuotettiin järvimalmia takkiraudaksi. Ruukin alkutaival oli kuitenkin kivikkoinen, sillä järvimalmi ei vastannut laadultaan ja määrältään odotuksia. Raaka-aine jouduttiin siten kuljettamaan kaukaa, mikä lisäsi kustannuksia. Ruukin tuotanto jäi vaikeuksien vuoksi vähäiseksi.

Ruukin perustamisesta lähti liikkeelle myös Varkauden muodostuminen. Ruukki muodosti oman pienen ympäristöstään poikkeavan kokonaisuutensa verrattuna ympäröivään maatalousyhteiskuntaan. Kun Gustaf Wrede aloitti ruukin rakennustyöt, oli ruukilla töissä vain kahdeksan miestä ja vuorimestari ja lisäksi ruukin alueella asui 13 perhettä. Vuonna 1820 ruukilla oli jo 28 työntekijää. Ruukin perustamisen myötä Varkauteen muutti ammattimiehiä Ruotsista sekä muilta Suomen ruukeilta, esimerkiksi inspehtori ja vasaraseppä.Gustaf Wrede

Wrede oli tutustunut Varkauteen jo ennen ruukin perustamista. Hänen nuorempi veljensä Fabian Wrede oli naimisissa joroislaisen Anna Maria Grotenfeltin kanssa. Vaimonsa perintöä Fabian Wrede sai Kosulanniemen tilan, jota Gustaf Wrede hoiteli jo vuodesta 1914. Tila siirtyi Wreden omistukseen hänen veljeltään Fabian Wredeltä vuonna 1828.Valokuva Bolinderin maalaamasta Gustaf Wreden pienoismuotokuvasta
 Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma

Rahavaikeuksien vuoksi Gustaf Wreden oli myytävä puolet ruukista Gabriel Lindeqvistille 1820-luvulla. Tämä ei kuitenkaan helpottanut juurikaan Wreden pääomapulaa, sillä kauppahinta meni velkojen maksuun. Gustaf Wrede kuoli 1830. Hän oli käyttänyt suuren osan omaisuuttaan ruukin perustamiseen, mutta tuloksena oli miltei pelkkiä pettymyksiä. Gustaf Wredellä oli 12 lasta, joista suurin osa oli alaikäisiä hänen kuollessaan. Wreden kuoleman jälkeen ruukin työt lakkasivat melkein vuodeksi, mutta seuraavina vuosina toimintaa yritettiin käynnistää perillisten nimissä, jolloin ruukin hoitajaksi nimettiin luutnantti G. A. Colliander. Tämä ei kuitenkaan tuottanut tulosta, vaan ruukin myynti tuli ajankohtaiseksi. Vuonna 1834 Varkauden ruukki myytiin Erik Johan Längmanille ja Paul Wahlille.

-Hilkka