13.3.2015

Teollisuuden tekijät III, Paul Wahl


VARKAUDEN TEOLLISUUS 200 VUOTTAPaul Wahlin ja Paul Wahl & Co:n aika Varkauden ruukilla


Paul Wahl alkoi johtaa ruukkia yksin ostettuaan liikekumppaninsa Längmanin osuuden ruukista 1846. Wahl piti konepajaa tärkeänä osana ruukin menestymisessä. Jo vuonna 1845 Längmanin kanssa oli aloitettu pienen konepajan ja valimon rakentaminen, mutta Wahlilla oli suuremmat suunnitelmissa. Vuonna 1851 Wahl sai senaatilta luvan ja jo samana vuonna Päiviönsaarelle rakennettiin kaksikerroksinen rakennus. Vastoinkäymiset eivät kuitenkaan hellittäneet Varkauden ruukilla, vaan konepaja, valimo ja masuuni paloivat 1854. Wahl ei kuitenkaan luovuttanut vaan heti seuraavana vuonna aloitettiin uuden konepajan rakennustyöt. Aikaisemmin se oli sijainnut Huruskosken rannalla, mutta nyt oli valittu uusi paikka Ämmäkosken rannalta. Jo ennen vuoden loppua oli kaksikerroksiset konepaja- ja valimorakennukset valmiita. Konepajasta tuli ruukin tuotannon tärkein haara.Warkauden vanha konepaja Ämmäkosken rannalla 1880-luvulla (rakennettu vuosina 1864-1865).
Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström


Raaka-aine oli ollut Varkauden ruukin suurin ongelma koko sen olemassaolon. Wahl ratkaisi tämän ongelman lopullisesti ostamalla Jyrkänkosken ruukin 1856 ja kolme vuotta myöhemmin myös Petäjäkosken harkkohytin Sotkamosta sekä vielä vuonna 1874 Salahmin ruukin.

Saimaan kanavan valmistuminen vuonna 1856 tiesi kysynnän nousua laivatelakoilla. Varkauden Pirtinniemessä oli jo laivaveistämö, mutta Saimaan kanavan myötä kysyntää oli suuremmille laivoille ja erityisesti höyrylaivoille. Vuonna 1854 Varkauden ruukki sai suuremman alueen Pirtinniemeä vuokralle ja vuonna 1866 valmistuivat laivaveistämö ja pannuverstas.Tulipalo maaliskuussa 1874 pakotti vielä uudistamaan laivaveistämön ja pannuverstaan, jonka jälkeen Varkauden laivaveistämö olikin valmis vastaanottamaan vaativiakin tilauksia. Varkaudessa valmistui vuosina 1862-1912 noin 500 laivaa, joista moni Venäjän vientiin.

Varkauden vanha "laivatehdas", katsottuna Päiviönsaaren Tyyskänniemen rannalta 1880-luvulla. Oikealla "sööli"eli laivarakennushalli. Tässä "Söölin-vapassa" takennettiin suuriakin laivoja Venäjälle aina Volgalle saakka.
Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström


Wahlien aikaan sahatoiminta Varkaudessa ei ollut ensimmäisellä sijalla ruukissa, vaikka juuri sahan tuottojen varassa oli tehty rohkeitakin kokeiluja rautateollisuuden parissa. Wahlit pitivät Varkauden sahaa tärkeämpänä muiden suurempien ja parempien liikenneyhteyksien varrella olevien sahojensa toimintaa mm. Kotkassa, Puumalassa ja Suovussa.


Kuvassa takana valssilaitos, joka oli rakennettu vuosina 1873-1874,  vasemmalla kaasurakennus, jossa puunjätteistä tehtiin kaasua. Sitä johdettiin puttaus- ja hitsausuuniin takkirauden sulattamista varten. Oikealla  4-raaminen saha (nyk. hiomon ja paperitehtaan paikalla). Kuva Huruslahdesta Päviönsaareen päin 1890-luvulla.
Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström


Paul Wahl muutti yhtiönsä sukuyhtiöksi, Paul Wahl & Co:ksi vuonna 1850 ja yhdeksän vuotta myöhemmin myi ruukin tiloineen pojilleen. Ruukin omistus alkoi pikkuhiljaa hajaantua Wahlin perillisille. Paul Wahlin neljä poikaa, jotka hoitivat yhtiötä isänsä jälkeen, kuolivat kaikki lyhyen ajan sisään. Yhtiöstä alkoi tulla hajanainen perheyhtiö ilman vahvaa johtoa ja lisääntyvien perillisten joukon oli vaikea päästä yksimielisyyteen liikkeen johdosta. Kun yhtiölle oli kertynyt velkaa kaikkiaan 4,3 miljoonaa, antoi pankki uhkavaatimuksen joko velan suorittamisesta tai yhtiön myymisestä. Yhtiöstä kiinnostuikin kaksi yhtiötä, norjalainen W. Gutzeit & Co ja A. Ahlström Oy. Molemmat osapuolet hankkivat osakkeita Wahlien suvun lukuisilta osakkeen omistajilta. Marraskuussa 1909 yhtiöt pääsivät sovitteluratkaisuun, jonka seurauksena Varkauden ruukki siirtyi A. Ahlström Osakeyhtiön omistukseen.

Carl August Paul Wahl


Paul Wahl (s. 30.12.1797- k. 19.12.1872), kuva 1870-luvun öljymaalauksesta.
Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma

 

 


Paul Wahl oli liikekumppaniaan Erik Johan Längmania kaksi vuotta vanhempi. Wahl oli Viipurin saksalaisen kirkkoherran poika. Paul Wahl oli saanut liikemieskoulutusta pankkiiriliikkeessä Pietarissa sekä oli toiminut Hackmanin kauppahuoneella Viipurissa kirjanpitäjänä. Hän oli myös päässyt neljänneksi osakkaaksi vuonna 1829 rouva Marie Hackmanin liikkeeseen. Hackmanin liikkeessä ollessaan hän oppi tuntemaan Savon ja Varkauden ruukin ja sen mahdollisuudet. Paul Wahl oli naimisissa kolme kertaa, ensimmäisestä avioliitosta hänellä oli kahdeksan lasta ja toisesta kolme. Paul Wahl sai kauppaneuvoksen arvon 1856.-Hilkka

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti