20.5.2015

Teollisuuden tekijät V, Walter Ahlström

VARKAUDEN TEOLLISUUS 200 VUOTTA
A. Ahlström Osakeyhtiö ja Varkauden tehtaatA. Ahlström Oy sai Varkauden tehtaat haltuunsa kokonaisuudessaan vuonna 1910. Ahlström aloitti Varkauden tehtaiden kehittämisen sahasta kokonaisvaltaiseksi puunjalostusteollisuuslaitokseksi. Vesivoiman valjastaminen ja voimakanavan ja -aseman rakentaminen aloittivat suuret rakennusvuodet. Valter ja Ivar Thomén suunnittelema voima-asema ja voimakanava rakennettiin vuonna 1913. Seuraavana vuonna aloitettiin puuhiomon ja sen tarvitsemien vesitornien rakentaminen. Selluloosatehdas puolestaan valmistui vuonna 1919. Selluloosatehtaan kanssa samana vuonna valmistui myös Karl Lindahlin suunnittelema uusi saha. Varkauden tehtailla tuotetusta selluloosasta päästiin tekemään paperia 1920-luvun alussa kun paperikone 1 otettiin käyttöön 6.12.1921. 


Voimakanavaa rakennetaan Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström
1920-luvun alun taloudellisen laskukauden jälkeen Varkauden tuotantolaitosten rakentamista jatkettiin jälleen. Toinen paperikone käynnistyi vuonna 1926. Vaneritehtaan tuotanto alkoi samana vuonna. Vaneritehtaan valmistuminen ja toisen paperikoneen käyttöönotto lopettivat suuret rakennusvuodet.

Tehtaiden rakennusvaiheen päätyttyä päästiin aloittamaan tuotanto täydellä teholla. Tehtaiden työntekijämäärät nousivat tasaisesti. 1920-luvun alusta 1960-luvun alkuun mennessä ruukilla työskentelevien määrä oli kaksinkertaistunut noin 4000 henkilöön. Samoin ruukin, myöhemmin Varkauden kauppalan, väkiluku oli samaan aikaan yli nelinkertaistunut. Suurin osa ruukin työntekijöistä asui tehtaan läheisyydessä. 1930-luvulla ja ennen kaikkea sotien jälkeen asutus alkoi levitä laajemmalle alueelle.Walter Ahlström lapsensa kanssa. Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström
Walter Ahlströmillä oli visio kokonaisesta kaupungista, joka muodostuisi teollisuuslaitosten ympärille. Ahlström osallistui kaupunkinsa suunnitteluun aktiivisesti, hänen pyrkimyksensä oli luoda uudenlainen teollisuusyhdyskunta, jossa kaikki toiminnot olivat osana kokonaisuutta. A. Ahlström Osakeyhtiö vastasi niin kaavoituksesta, asuntopolitiikasta, kuin julkisista tehtävistä Varkauden ollessa vielä ilman kunnallista itsenäisyyttä.

Walter Ahlström todennäköisesti Varkauden Pirtinniemen laivatelakalla rakennetussa Standard-laivassa, joka tilattiin vuonna 1919 pääjohtajan huvialukseksi. Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström

Walter Ahlström (22.5.1875-18.12.1931)

Walter Ahlströmin isä, Antti Ahlström, koko yhtiön perustaja kuoli 1896, samana vuonna kun Walter Ahlströmistä tuli ylioppilas. Walter Ahlström ryhtyi jo isänsä kuolinvuotena toimimaan Ahlströmin liikkeen palveluksessa, mutta johdossa hän toimi virallisesti vasta vuodesta 1904. Yhtiön pääjohtajana hän toimi vuodesta 1907 kuolemaansa saakka. Walter Ahlström oli Ahlströmin tärkein päätöksentekijä sekä suurin omistaja. Walter Ahlströmin kuollessa Ahlström-konserni oli Suomen suurin teollisuusyritys, jolla oli yli 30 tuotantoyksikköä ja 5000 työntekijää.

Walter Ahlström oli naimisissa Lillin (s. 1877 k. 1939)  kanssa ja heillä oli neljä lasta, Antti, Erkki, Maire ja Irma. Hänen lapsistaan Maire Gullichsenista tuli myöhemmin Artekin perustaja, vapaan taidekoulun perustajajäsen ja taiteen mesenaatti.

Vuorineuvoksen arvon Walter Ahlström sai vuonna 1925. Walter Ahlström oli erittäin kiinnostunut tekniikasta ja ymmärsi varhain tutkimus- ja kehitystyön merkityksen maamme teollisuuden kilpailukyvylle. Hän perusti Walter Ahlströmin säätiön vuonna 1926. Sen tehtäväksi tuli tukea nuorten diplomi-insinöörien jatkokoulutusta. Säätiö on vuodesta 1926 vuosittain jakanut apurahoja nuorille akateemisen loppututkinnon suorittaneille taitajille. Walter Ahlströmin säätiön tarkoituksena on tukea tiedettä puunjalostusteollisuuden, sähkötekniikan, voimatalouden ja metalliteollisuuden aloilla.
A. Ahlström Osakeyhtiön johtoa tarkastusmatkalla yhtiön mailla, kuvassa oikealta Hans Ahlström, Harry Gullichsen, Antti Ahlström ja Walter Ahlström Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström


-Hilkka