21.7.2015

Teollisuuden tekijät VII, Emil RifVARKAUDEN TEOLLISUUS 200 VUOTTA
Varkauden tehtaitten palokunta


Varkauden tehdaspalokunta 1920-luvun alussa. Emil Rif on kuvassa ensimmäinen vasemmalta. Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström

Varkauden ruukin tehdasrakennukset paloivat useaan otteeseen ruukin alkuvaiheissa. Tulipalot aiheuttivat merkittäviä aineellisia vahinkoja, mutta pitivät ruukin kehitystä myös ajan tasalla pakottaen uusimaan tehtaita ja laitteita.Palontorjunta vähensi tulipalojen tuhoja ja palokunta oli tärkeä yhdistyselämän osa Varkaudessa.

Alun perin ruukilla ei ollut palokuntaa, vaan jokaisen velvollisuus oli osallistua tulipalojen sammuttamiseen. Paloruiskuja tehdas oli kuitenkin hankkinut sekä sahalle että Pirtinniemeen. Vuonna 1895 sitten Varkauteen päätettiin perustaa palokunta, palokunnan nimeksi tuli Warkauden Tehtaan Vapaaehtoinen Sammutus- ja korjauskunta. Vapaaehtoisen palokunnan toiminta sitten vuosien kuluessa välillä hiipui, välillä innostus sitten taas nousi uudelleen. Vuonna 1912 Varkauteen hommattiin ensimmäinen moottoriruisku, kun siihen asti ruiskut olivat olleet miesvoimin veivattavia. Tämän höyryruiskun mukana tuli myös 300 metriä letkua ja kalustovaunu tikapuineen. Ja vuotta myöhemmin tuli voima-asemalle kiinteä höyryllä käyvä pumppu. Tälle kalustolle oli määrätty vakituiset käyttäjät, vaikkei varsinaista palokuntaa ollutkaan.

Varkauden tehdaspalokunnan kymmenen vuotta palvelleita palokuntalaisia ryhmäkuvassa 1927. Emil Rif ensimmäinen vasemmalta. Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström
Vasta vuonna 1917 perustettiin varsinainen palokunta Varkauteen. Palokunnan johtoon tehdas palkkasi ammattimiehen, palokersantti Emil Rifin Kotkasta. Palomestari Emil Rif johtikin palokuntaa vuosikymmenet. Palokunnan miehistöön kuului 40 miestä ja heillä oli valkoiset sammutuspaidat, nahkavyöt, kypärät ja purjekankaiset käsineet. Harjoitukset palokunnalla oli joka keskiviikko ja niistä maksettiin miehistölle palkkaa. Palokunnan seuraava suuri edistysaskel oli paloauton hankkiminen vuonna 1928. Vuonna 1933 taas tuli voimaan palolaki, jonka mukaan oli järjestettävä kunnallinen palotoimi. Kauppala teki tällöin tehtaan kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti tehtaan palokunta toimi sopimuspalokuntana kauppalassa. Palokunta oli yksi niistä julkisista tehtävistä, jotka tehdas otti hoitaakseen Varkauden ollessa vailla kunnallista itsenäisyyttä.


Palopäällikkö Emil Rif


Varkauden suojeluskunnan esikunta vuodelta 1940. Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström

Emil Rif palkattiin vuonna 1917 työnjohtajaksi tehdasrautatielle ja sen ohessa hän sai tehtäväkseen palokunnan muodostamisen ja toiminnan organisoimisen. Palo-Eemeliksikin kutsuttu palomestari toimi Varkaudessa useita vuosikymmeniä. Palokunnan lisäksi Emil Rif oli mukana mm. suojeluskunnassa.


Varkauden tehdaspalokunnan 30-vuotisjuhlapäivänä 1947, A. Hypén, Emil Rif ja G. Eklund, vanhan paloaseman edessä. Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström

-Hilkka