Varkaus, Aalto ja saha


Alvar Aallon vaikutus Varkauden kaupunkikuvan kehityksessä on suuri, vaikkei sitä aina muistetakaan. Valoitan tässä kirjoituksessa Aallon todennäköisesti tunnetuinta varkautelaista työtä, jonka kohtalosta voimme kenties ottaa jotain opiksi.

Kun arkkitehti Karl Lindahlin suunnittelema alkuperäinen Varkauden saha tuhoutui palossa vuonna 1944, joutui osakeyhtiö A. Ahlström pohtimaan korvaavan vaihtoehdon toteuttamista pitääkseen puunjalostusteollisuutensa pyörät pyörimässä. Uuden sahan suunnittelijaksi valittiin yhtiön luottoarkkitehti Alvar Aalto, joka oli jo vajaan kymmenen vuoden ajan suunnitellut mm. paikkakunnan asemakaavoja, yrityksen edustustiloja sekä yksittäisiä asuinrakennuksia. Varkauden sahan suunnitelmat kansainvälistäkin mainetta niittänyt Aalto sai valmiiksi vuoden 1945 loppuun mennessä, minkä jälkeen varsinaiset rakennustyöt pääsivät vauhtiin.


Uutta sahaa rakennetaan vanhoille perustuksille


Arkkitehtuurisesti Varkauden saha edustaa uuden ja vanhan tyylin yhdistelmää. Käytännöllisenä ja taloudellisena suunnittelijana Aalto hyödynsi palon jäljiltä säilyneitä perustuksia pohjana, jonka päälle hän saattoi modernia teollisuuslaitostaan suunnitella. Aiemmin mm. New Yorkin maailmannäyttelyssä vuonna 1939 tutuksi tullutta aaltomaista verhoilua arkkitehti hyödynsi sahan hakkeensäilytystornin paneloinnissa, mistä tulikin rakennuksen kenties näkyvin tunnuspiirre. Aallon viimeisimpiin Varkautta koskeviin töihin lukeutuva laitos valmistui kaikessa komeudessaan vuonna 1948. Sahan yhteyteen Aalto suunnitteli myös uutta sähköosastoa ja varastoa, mutta niiden toteuttaminen ei koskaan edennyt luonnoksia pidemmälle.

Aaltomaisen verhoilun saanut teollisuuslaitos valmistui 1948


Sotien jälkeiset vuosikymmenet olivat Ahlströmille ja uudelle sahalle menestyksekkäitä. Vaikka Aalto olikin jo siirtynyt Varkaudesta muiden tehtävien pariin, säilyi moderni teollisuuslaitos muistutuksena hänen ja kaupungin lämpimästä suhteesta. 1970-luvulle tultaessa yhtiö kuitenkin siirsi sahatoimintansa Ahlströminkadun toiselle puolelle, jolloin Aallon suunnittelema rakennus päätettiin syystä tai toisesta purkaa. Tätä päätöstä on sekä aikanaan että etenkin jälkikäteen useaan otteeseen kritisoitu, mutta tehtyä ei saa tekemättömäksi. Aallon kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtuurisesti arvokas saharakennus purettiin uuden valmistuessa vuonna 1975.

Aallon saha ehti olla toiminnassa reilun neljännesvuosisadanVarkauden sahaa ja muita Aallon suunnitelmia esittelevän näyttelyn avajaiset Varkauden museolla torstaina 20.3. klo 18.

Olli

Kommentit